Home » Voorwaarden

Voorwaarden

Stichting MaxiDier is een dierenartspraktijk en heeft als doelstelling het verlenen van betaalbare diergeneeskundige hulp aan huisdieren van eigenaren met een minimum inkomen. Toch is iedereen welkom voor een behandeling van zijn of haar huisdier. Daarom hanteren we bij Stichting MaxiDier 2 verschillende tarieven.

Het standaard tarief en het mini tarief.

Het standaard tarief

Draagt u onze doelstelling een warm hart toe maar valt u niet direct onder onze doelgroep?
Dan bent u voor een aantal behandelingen en ingrepen toch welkom! Voor eigenaren met een inkomen boven het minimum hebben we ook een heel aantrekkelijk tarief. En bedenk hierbij dat we dankzij uw komst, andere dieren in nood kunnen helpen. In veel gevallen scheelt ons standaard tarief ongeveer een derde van normale prijzen. Bijvoorbeeld de sterilisatie van een poes kost gemiddeld tussen de 100 en 150 euro. Bij MaxiDier kost een sterilisatie 80,- (standaard). Bel of mail ons voor de mogelijkheden.

Omdat Stichting MaxiDier nog in een opstartfase is, zijn we voorlopig nog beperkt beschikbaar. Om de kosten zo laag mogelijk te houden werken we daarom ook alleen op afspraak! Gangbare behandelingen en ingrepen zijn meteen mogelijk. Ook voor een bloedonderzoek kunt u terecht bij Stichting MaxiDier. Binnen een paar minuten hebben we uitslag. Is er een röntgenfoto nodig dan kunt alleen op afspraak terecht. Ook dit natuurlijk tegen een zeer voordelig tarief.

Het mini tarief
Dit tarief is bedoeld voor eigenaren die op of rond het wettelijk minimum inkomen leven. Of voor eigenaren die onder verplichte schuld hulpverlening/bewindvoering vallen. In veel gevallen scheelt het mini tarief ongeveer 50% van normale prijzen.  Bijvoorbeeld de sterilisatie van een poes kost gemiddeld tussen de 100 en 150 euro. Bij MaxiDier kost een sterilisatie € 55,00 (mini).

Voorwaarden minitarief
Wanneer je als eigenaar in aanmerking wilt komen voor het mini tarief van Stichting MaxiDier, zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Dit betekend dat je inkomen niet hoger mag zijn dan hieronder wordt genoemd:

Woonsituatie Maximum inkomen
Alleenstaand € 972,70
Gehuwd of samenwonenden € 1.389,57
Pensioengerechtigde, alleenstaand € 1.092,87
Pensioengerechtigde, gehuwd of samenwonend € 1.492,96

Er wordt  gevraagd hiervan een recent bewijs te laten zien zoals een salaris/uitkering specificatie dat niet ouder is dan 2 maanden. Daarnaast wordt er bij ieder bezoek gevraagd om legitimatie.

Omdat Stichting MaxiDier nog in een opstartfase is, zijn we voorlopig nog beperkt beschikbaar. Om de kosten zo laag mogelijk te houden werken we daarom ook alleen op afspraak! Gangbare behandelingen en ingrepen zijn meteen mogelijk. Is er een bloedonderzoek of röntgenfoto nodig moeten we u helaas voorlopig nog doorsturen. We werken er heel hard aan ook deze diagnosemethodes voordelig aan te kunnen bieden.

Lukt het echt niet meteen te betalen?
In sommige gevallen valt ook bij ons een noodzakelijke ingreep of langdurige behandeling hoger uit dan men eigenlijk kan betalen. Er is in dat geval meestal een regeling te treffen. Er wordt dan gevraagd een automatische incasso te tekenen voor het bedrag wat  in termijnen af moet worden gelost. Het is wel zo dat men zich ook echt aan de betaalafspraak moet houden, anders zit een vervolg er niet meer in. Jammer genoeg wordt er van stichtingen zoals MaxiDier vaak misbruik gemaakt wat tenkoste gaat van andere dieren. Uiteraard maken we hierover gezamenlijk, van te voren, afspraken. Het is dus van belang dat er zo snel mogelijk aan de bel getrokken wordt mocht er een vermoeden bestaan dat  hiervan gebruik moet worden gemaakt.

Wanneer men in de schuldhulpverlening zit of onder (verplichte) bewindvoering staat, kunnen we  mogelijk helpen om een aflossing in termijnen via instanties te regelen. Deze optie wordt eerst onderzocht voor we overgaan tot een incasso afspraak met de stichting. We bekijken per situatie wat de mogelijkheden zijn en waar we kunnen helpen.

Vraag hier naar door een mailtje te sturen aan info@maxidier.nl en leg hierin kort je verhaal uit.

 

Bel ons! Klik hier

Wil je direct een afspraak maken? Of heb je een andere vraag? Bel ons!

Donaties en giften

Zonder donaties of giften kunnen we niet bestaan. U helpt al met een eenmalige gift of een donatie vanaf € 3,50 per maand. Helpt u mee?

Onze voorwaarden

Hier vind je alles dat je moet weten om in aanmerking te komen voor het mini tarief.